Cách cài đặt SSL trên máy chủ Windows

1. Cách cài đặt SSL trên máy chủ Windows

Bước 1: Đăng nhập vào máy chủ của bạn bằng RDP bằng thông tin đăng nhập Quản trị viên.

Bước 2: Trình quản lý dịch vụ thông tin (IIS) Manager

Bước 3: Chọn máy chủ cần thiết và mở tùy chọn “Server Certificates”.

Bước 4: Ở các tùy chọn bên phải, nhấp vào nút “Create Certificate Request”.

Bước 5: Nhập tất cả thông tin cần thiết cho CSR và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Bước 6: Chọn độ dài bit là 2048 và chuyển sang Bước 7.

Bước 7: Chọn vị trí bạn muốn lưu CSR của mình và nhấp vào “Finish”.

Một tệp CSR TXT đã được tạo.

Bước 8: Tải xuống chứng chỉ từ bảng SSL.

Bước 9: Sau khi nhận được chứng chỉ, hãy gửi chứng chỉ SSL.

Hoàn thành chứng chỉ.

9.1: Mở IIS và Trình quản lý máy chủ và nhấp vào Yêu cầu chứng chỉ hoàn chỉnh.

9.2: Thêm chứng chỉ và điền đầy đủ thông tin chi tiết, sau đó nhấp vào “OK” để hoàn tất yêu cầu.

9.3: Giấy chứng nhận đã được nộp đầy đủ.

Bước 12: Ràng buộc chứng chỉ và thêm tên miền.

10.1: Mở các tùy chọn liên kết trong các trang web mặc định như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

1 0 .2: Sau khi mở liên kết, nhấp vào “thêm” để thêm tên miền cho SSL.

>>  Cài đặt Webserver hoàn chỉnh trên CentOS

10.3: Chọn Loại, IP, cổng và chứng chỉ SSL rồi nhấp vào OK.

Ok vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply