Cách đổi pass VPS sử dụng win2012 sever

Sau khi mà bạn đã nhận được thông tin đăng nhập của VPS từ bên phía nhà cung cấp của bạn, thì việc đổi mật khẩu vps là điều bạn nghĩ đến đầu tiên. Vì thường mật khẩu vps từ phía nhà cung cấp rất khó nhớ và khó điền, vậy phải làm như thế nào – tất cả đã có trong bài viết bên dưới.

Bước 1: Vào windown

Bước 2: Click chọn control panel

Bước 3: Chọn mục change account type

Chọn mục password protected trong mục administrator.

Tiếp theo chọn mục change the password

Điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới vào các ô như hình bên dưới.

Leave a Reply