Cách fix lỗi DataSKQ chiếm nhiều tài nguyên (CPU hoặc IO)

Khi thấy server chạy bị quá tải. Check lệnh top thấy “dataskq” load rất cao, chiếm hết CPU hoặc IO. Hãy thử làm theo hướng dẫn sau nhé

1) Kiểm tra:

/var/log/directadmin/system.log

để xem nếu việc ghi lại log có đang được chạy hay không. Nếu log sử dụng tiếp tục được thêm vào nhật ký (log), Nếu không có lỗi đặc biệt phát sinh (có thể từ 1 user / domain nào đó) log sẽ được lưu lại rất nhiều và chiếm hết tài nguyên của server.

2) Điều đầu tiên cần làm là chỉ cần yêu cầu các dataskq những gì nó đến. Để làm điều này, gõ:

killall -USR1 dataskq
tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log

Điều này sẽ làm là đổ vị trí quá trình hiện hành dataskq chạy để các errortaskq.log. Gì mà ra đăng nhập nói sẽ quyết định làm gì tiếp theo.

3) Nếu đầu ra làm tài liệu tham khảo để Maildir thì có nghĩa là nó có chứa một hộp thư đến cỡ lớn. Kiểm tra hộp thư đó và xóa các tin nhắn.

4) Nếu đầu ra làm tài liệu tham khảo để brute_force hoặc một số tập tin có liên quan, thì nguyên nhân có thể là dataskq đang tốn tài nguyên trên các bản ghi hệ thống với nhiều mục.

– Đầu tiên đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của DirectAdmin.

– Kiểm tra:

cd / usr / local / DirectAdmin / database / admin
ls -la brute_force *

Leave a Reply