Cách kiểm tra VPS của bạn đang sử dụng là KVM, XEN, OpenVZ …

VPS hiện nay có rất nhiều dạng như KVM, XEN, OpenVZ, Parallels, Vmware … mà nếu bạn không phải dân kỹ thuật thì khó lòng nào biết. Việc mua VPS xong nhưng không biết mình sử dụng thuộc công nghệ ảo hóa nào sẽ là một bất lợi khi sử dụng các dịch vụ đi kèm khác.

1. Cài đặt phần mềm kiểm tra

Trước tiên chúng ta sẽ cài virt-what

Trên RHEL/CentOS

sudo yum install virt-what

Trên Debian / Ubuntu

sudo apt-get install virt-what

2. Chạy lệnh kiểm tra

Sau khi cài đặt virt-what xong, để kiểm tra VPS của mình thuộc dạng ảo hóa nào, ta sẽ sử dụng lệnh sau:

virt-what

Ta sẽ được kết quả như sau :

  • Nếu VPS là OpenVZ thì kết quả: OpenVZ
  • Nếu VPS là KVM thì kết quả: KVM
  • Nếu VPS là XEN thì ta được một trong các kết quả sau: xen hoặc xen-domO hoặc xen-domU hoặc xen-hvm tùy thuộc vào công nghệ ảo hóa XEN.
  • Nếu là vmware thì kết quả: vmware

 

Leave a Reply