Cloud VPS Hosting Vs VPS truyền thống

 

Hầu hết mọi ngườ không có sự phân biệt giữa cloud hosting và VPS hosting và cho rằng chúng là giống nhau nhưng trong thực tế, chúng khá khác nhau. Virtual Private Server, hoặc thường được gọi là VPS, là một giải pháp lưu trữ cho phép nhiều máy chủ con hoạt động như một máy chủ độc lập. Mặt khác, cloud hosting cung cấp chức năng giống như VPS nhưng với các tài nguyên theo yêu cầu.

1. VPS hosting:

VPS hosting là một máy ảo dựa trên web mô phỏng một máy chủ riêng. VPS hosting cho phép bạn tùy chỉnh, cấu hình và quản trị giống như một máy chủ chuyên dụng. Các tài nguyên có sẵn được cấu hình với những giới hạn phần cứng ảo. VPS hosting là một giải pháp dễ dàng mở rộng, cung cấp:

-Tốc độ bộ xử lý
-Bộ nhớ
-Dung lượng đĩa

Các tính năng chính của VPS là kiểm soát và bảo mật VPS cung cấp khả năng tùy chỉnh và kiểm soát tuyệt vời trên môi trường ảo. VPS cũng được bảo mật với các tiêu chuẩn giống như các máy chủ chuyên dụng, vì các hệ thống được phân lập và điều khiển theo cách tương tự. Dữ liệu được lưu trữ trên VPS được phân bổ trong các phân vùng khác nhau, cho phép dữ liệu của bạn được tập trung. Điều này làm cho việc quản lý dữ liệu dễ dàng và an toàn, giống như các máy chủ chuyên dụng.

Đối với các chi phí, các nhà cung cấp VPS tính cước hàng tháng. Mặc dù tỷ lệ hàng tháng được cố định, nhưng chúng có thể thay đổi khi bạn mua các tài nguyên có sẵn khác nhau như CPU, bộ nhớ và sao lưu trong số các tài nguyên khác. Nhưng một điều tuyệt vời về VPS hosting là bạn có thể vượt quá giới hạn mua của bạn bất cứ khi nào tài nguyên có sẵn.

2. Cloud VPS Hosting

Cloud cung cấp chức năng tương tự như các dịch vụ vps khi sử dụng. Cloud VPS Hosting là nguồn lực mạnh mẽ luôn luôn có sẵn khi chúng được phân phối cho nhiều máy, điều này làm cho việc mở rộng khá linh hoạt và dễ dàng. Tuy nhiên, người dùng sẽ có ít quyền kiểm soát hơn trong việc đạt và duy trì mở rộng, vì dữ liệu của bạn có thể được trải rộng trên nhiều máy điện toán đám mây. Điều này có thể gây ra mối lo ngại về bảo mật, nhưng nếu bạn nhận được các máy chủ đám mây riêng, thì bạn có quyền kiểm soát và bảo mật cao hơn.

Đối với các chi phí, bạn có thể sẽ trả hàng tháng cho các dịch vụ. Nhưng các dịch vụ và ứng dụng cụ thể và tài nguyên bạn sử dụng trong thời hạn thanh toán sẽ được tính theo phút. Nhưng không thể phủ nhận rằng cloud vps hosting là lựa chọn lý tưởng và sử dụng tài nguyên. Đối với doanh nghiệp, cloud vps hosting lý tưởng vì nó cho phép họ lưu trữ dữ liệu lớn và quyền truy cập dễ dàng, dễ dàng mở rộng trong tương lai.

 

Leave a Reply