Fix lỗi: 0,283 Failed to obtain SSL for domain. [issueSSLForDomain]” CyberPanel

Chứng chỉ SSL trước khi được sử dụng phải được xác minh, tùy theo loại chứng chỉ mà sẽ có cách xác minh khác nhau. Kiểu xác minh được chia làm 2 loại:

  • (Domain Validation): Các dịch vụ SSL thông thường như Comodo PositiveSSL, RapidSSL,…Các loại chứng chỉ này sẽ được xác minh thông qua xác thực danh tính của tên miền.
  • (Extend Validation): Các dịch vụ SSL mở rộng dành cho doanh nghiệp như GoGetSSL BusinessTrust EV. Các loại chứng chỉ này sẽ được xác minh thông qua xác thực danh tính của doanh nghiệp và tên miền.

CyberPanel là một control quản trị website rất tốt hỗ trợ đầy đủ các tính năng trong đó có hỗ trợ cả SSL Let’s Encrypt, tuy nhiên một vài trường hợp khi bạn đang cố gắn thực hiện cài đặt SSL nhưng khi click lại gặp lỗi thông báo “Không thể Cấp phát SSL. Lỗi: 0,283 Failed to obtain SSL for domain. [issueSSLForDomain]“. Bạn đừng quá lo lắng mình sẽ hướng dẫn bạn fix như sau.

1. Cách fix lỗi:

Đầu tiên bạn cần truy cập vào VPS thông qua SSH. Sau đó bạn thực hiện xóa ssl của domain đang cài thất bại đi bằng lệnh sau.

rm -rf /etc/letsencrypt/live/domain.com

Tiếp đến bạn thực hiện chạy lệnh

wget -O – https://get.acme.sh | sh

Sau khi thực hiện hoàn tất bạn hãy cài lại ssl nhé. Thông báo cài đặt thành công.

Leave a Reply