Khác biệt giữa VPS và Cloud Computing

1. Thuật ngữ mới Cloud computing vs máy chủ riêng ảo

 

Máy chủ riêng ảo hay VPS là một công nghệ được sử dụng cho phép nhiều máy chủ nhỏ chạy đồng thời trên một phần cứng máy tính duy nhất. VPS cung cấp cách ly để mỗi một hoạt động như thể nó nằm trên một máy hoàn toàn tách rời và không can thiệp vào nhau. Cloud Computing là một phần mở rộng của VPS áp dụng các nguyên tắc Điện toán đám mây để mở rộng các khả năng vượt xa VPS điển hình.

Trong VPS, máy chủ được chạy trong phần mềm trên đầu trang của một phần cứng máy tính duy nhất. Nhưng trong Cloud Instance Computing , một phần cứng đơn lẻ được thực hiện thành phần mềm và thực sự chạy trên nhiều máy tính. Điều mà Cloud Instance Computing đạt được là tính năng động cao nơi bạn không phải lo lắng về việc có bao nhiêu máy chủ có thể phù hợp trên một phần cứng mà không gây ra sự chậm chạp lớn trong những giờ cao điểm. Bất cứ khi nào hiệu suất được tối đa, bạn chỉ có thể thêm nhiều máy tính vào nhóm.

2. Triển khai Cloud Computing

 

Việc triển khai VPS đòi hỏi mỗi máy chủ được thiết lập với một lượng tài nguyên hạn chế. Nếu đạt đến giới hạn, một quản trị viên. Cần phải phân bổ nhiều hơn nếu phần cứng vẫn có thể chứa nó hoặc di chuyển nó đến một máy chủ khác dẫn đến downtime.

Với Cloud Computing, các nguồn lực có thể được phân phối tự do bởi phần mềm đến và từ các máy chủ khác để tối đa hóa việc sử dụng. Điều này rất hữu ích trong việc ngăn ngừa tai nạn gây ra bởi lưu lượng truy cập đột ngột, sự phát triển của máy chủ thậm chí còn được thực hiện dễ dàng hơn trong Cloud Instance Computing bởi vì nếu máy chủ vượt quá giới hạn của một máy tính, phần mềm Cloud có thể dễ dàng mở rộng để mở rộng nhiều máy tính tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Cloud Instance Computing cũng làm giảm downtime liên quan đến việc phục vụ phần cứng. Một máy chủ trong đám mây có thể dễ dàng di chuyển từ một máy vật lý này sang máy khác mà không cần đến máy chủ.

Điện toán đám mây dường như là một bước tiến rất tốt cho cả người dùng thông thường và các công ty cung cấp dịch vụ.

3. Kết luận

 

1.Cloud Instance Computing là bước tiếp theo của sự phát triển của VPS.
2.Cloud Instance Computing có tính năng động cao trong khi VPS thì không.
3.Cloud Instance Computing có thể gán lại các tài nguyên khi cần thiết trong khi VPS không thể.
4. Máy chủ có thể được di chuyển trong khi chạy trong Cloud Instance Computing nhưng không có trong VPS.

Đầu tư xem thêm: VPS và sự lựa chọn của doanh nghiệp

Leave a Reply