Không Cài Được Plugin Trên WordPress Nginx Ubuntu

1. Failed to connect FTP Server Plugin WordPress

Nếu bạn gặp thông báo lỗi như hình ảnh bên trên, bạn có thể sửa lỗi như trong bài viết này nhé!

Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

2. Hướng dẫn sửa lỗi Failed to connect to FTP Server

Để sửa lỗi này cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào Command qua các dịch vụ hỗ trợ để sử dụng VPS như: putty, Bitvise …hay sử dụng dịch vụ cõ sẵn của các nhà cung cấp VPS của bạn. Sau đó nhập câu lệnh sau để khắc phục:

chown -Rf www-data.www-data /var/www/html/

Lưu ý: đường dẫn tới /var/www/html/ domain của bạn, nơi chữa code mã nguồn. Có thể một số người sẽ để ở /home/public_html hay /usr/tenmien cái này tùy. Nhưng cũ pháp này thì giữ nguyên

chown -Rf www-data.www-data

3. Khắc phục Không thể kết nối với Máy chủ FTP Nginx Ubuntu

WordPress sẽ nhắc bạn về thông tin đăng nhập FTP nếu nó không có quyền ghi các tệp mà nó cần. Nếu bạn đăng nhập thông qua putty và chạy lệnh sau, nó sẽ đặt các tệp do người dùng sở hữu mà dịch vụ web đang chạy và sẽ giải quyết vấn đề.

chown -Rf www-data.www-data /var/www/html/

Nếu bài viết này hữu ích bạn đừng quên chia sẻ và bình luận nhé.

Leave a Reply