Làm thế nào để sửa lỗi 404 trong WordPress

1. Làm thế nào để sửa lỗi 404 trong WordPress

Lỗi 404 trong trang web thường xuyên xảy ra, và nhất là với nhưng trang web có nội dung nhiều, hay phải cập nhật nội dung và xóa nội dung cũ đi, trong khi đó liên kết lại dẫn đến một bài viết nào đó mà không không tồn tại trong trang trang web của bạn, hoặc cũng có thể bạn thay đổi URL bài viết đó thì cũng xảy ra lỗi này.

* Làm thế nào để tìm thấy tất cả lỗi 404 lỗi :

Có rất nhiều cách để kiểm tra lỗi 404 của trang web của bạn, tuy nhiên có một cách mà tôi thường xuyên sử dụng đó chính là sử dụng cộng cụ Webmaster Tool của Google bạn sẽ thấy các “lỗi thu thập dữ liệu”. Để sửa lỗi 404 cho wordpress có nhiều cách khác nhau, và sử dụng như thế nào là tủy thuộc ở vào bạn, cách đơn giản và nhanh chóng nhất chính là sử dụng Plugin.

1. Custom 404 Error Page – tải về

Với cách này bạn có thể tạo ra một trang thông báo hoặc một trang bất kỳ nào mà bạn muốn như là một cách để thông báo rằng bài viết hoặc trang này hiện không tồn tại.

2. All 404 Redirect to Homepage – tải về

Sử dụng Plugin All 404 Redirect to Homepage, chuyển tất cả các trang bị lỗi về trang chủ, plugin cung cấp cho bạn một cách hiệu quả để chuyển hướng về trang chủ. Nếu như bạn không muốn sử dụng plugin thì có thể làm theo cách sau:

Mở file 404.php trong theme của bạn và thêm đoạn code sau vào (nếu không có bạn có thể tạo mới)

<?php
header (“HTTP / 1.1 301 Moved Permanently”);

header (“Location:” .get_bloginfo (‘url’));

exit ();

?>

3. Redirection – tải về

Đây là một plugin cung cấp dịch vụ chuyển hướng đến một trang nào đó, bạn có thể chuyển hướng mỗi liên kết đến một trang nào đó có liên quan trong trang web của bạn.

4. Easy 404 Redirect – tải về

Đây là một plugin miễn phí sử dụng chuyển hướng tất cả các trang bị lỗi 404 cụ thể, tạo chuyển hướng tự động.

5. 404page – tải về

Tạo trang 404 để tùy chỉnh mẫu hoặc Custom Fields, bạn có thể thêm hình ảnh nổi bật, hoặc bất cứ điều gì và sau đó bạn vào Setting ->lỗi 404 trang.

6. 404 to 301 – tải về

Tự động chuyển hướng tất cả các lỗi 404 vào bất kỳ trang sử dụng 301 Redirect cho SEO, nếu như trang web của bạn có nhiều lỗi 404 sẽ ảnh hưởng xấu đến SEO, do đó khắc phục lỗi 404 là một việc làm cần thiết và phải khắc phục ngay.

Leave a Reply