Cách cài đặt PUTTY và PUTTYGEN

1. Giới thiệu

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách bạn có thể cài đặt PuTTY và PuTTYgen trên Windows. PuTTY là một ứng dụng khách telnet và ssh miễn phí. Với PuTTY, bạn có thể kết nối với các thiết bị như VPS Linux của mình. Trong quá trình cài đặt PuTTY, PuTTYgen cũng sẽ được cài đặt. Điều này có thể được sử dụng để tạo khóa cho các kết nối của bạn.

2. Cách cài đặt PUTTY và PUTTYGEN

Bước 1:

Mở trình duyệt của bạn. Đây có thể là trình duyệt mà bạn lựa chọn.

Bước 2:

Nhập URL sau. https://www.putty.org/

Bước 3:

Khi ở trên trang, hãy nhấp vào ” Tải xuống PuTTY ” hoặc nhấp vào ” đây “. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.

Bước 4:

Trong ” Gói tệp “, chọn ” MSI (‘Trình cài đặt Windows’) ” cho hệ thống của bạn. Sau khi tải xuống xong, hãy mở tệp cài đặt.

Bước 5:

Nếu Trình hướng dẫn cài đặt đã mở, hãy nhấp vào ” tiếp theo “. Chọn thư mục đích mà bạn chọn hoặc để mặc định và nhấp vào ” tiếp theo “. Bạn có thể thay đổi cách một số tính năng đang được cài đặt hoặc để mặc định. Nhấp vào ” Cài đặt ” và đợi quá trình cài đặt kết thúc. Đảm bảo bỏ chọn ” Xem tệp README ” nếu bạn không muốn điều này. Sau khi cài đặt xong nhấp vào ” Hoàn tất “. PuTTY và PuTTYgen hiện đã được cài đặt.

Bước 6:

Trong thanh tìm kiếm của Windows, nhập ” PuTTY “. Bạn sẽ thấy rằng PuTTY và PuTTYgen hiện đã có sẵn. Bạn đã cài đặt thành công PuTTY.

Leave a Reply