Cách cài đặt ứng dụng và sử dụng trình quản lý backup trong Plesk

* Cách cài đặt Ứng dụng thông qua Plesk

 1. Nhấp vào tab “Applications ”
 2. Nhấp vào “ “All Available Applications””, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng có sẵn
 3. Nhấp vào Web, sau đó Scroll và tìm Joomla, sau đó nhấp vào nút Install .
 4. Một trang giấy phép công cộng GNU sẽ xuất hiện. Vui lòng đọc giấy phép và chọn hộp kiểm bên cạnh “I accept the terms of License Agreement” và nhấp vào “Tiếp theo”
 5. Trong hộp thả xuống, chọn miền bạn muốn cài đặt Joomla và cung cấp tên thư mục. Bạn sẽ truy cập ứng dụng thông qua tên thư mục này sau khi cài đặt.
 6. Cung cấp mật khẩu và e-mail của Quản trị viên
 7. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đặt máy chủ lưu trữ host SMTP làm localhost
 8. Nhấn nút Cài đặt .
 9. Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập ứng dụng của mình thông qua liên kết
  có nội dung “ Installed at” ” được cung cấp trong màn hình cuối cùng.

* Cách Backup sao lưu trên Plesk:

 • Nhấp vào tab “ Applications ”
 • Nhấp vào “All Available Applications, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng có sẵn
 • Nhấp vào Web, sau đó Scroll và tìm Joomla, sau đó nhấp vào nút Install .
 • Đọc giấy phép và tích chọn “ I accept the terms of License Agreement và nhấp vào “Next”
 • Trong hộp thả xuống, chọn miền bạn muốn cài đặt Joomla và cung cấp tên thư mục. Bạn sẽ truy cập ứng dụng thông qua tên thư mục này sau khi cài đặt.
 • Cung cấp Password và Administrator’s e-mail
 • Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đặt SMTP host làm máy chủ localhost
 • Nhấn nút Install .
 • Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập ứng dụng của mình tại link ở màn hình cuối cùng.

>>> Xem thêm dịch vụ hosting sử dụng Plesk: https://inet.vn/hosting/web-hosting

Leave a Reply