Cách cài đặt Webuzo trên VPS/Dedicated Server

1. Webuzo là gì?

Webuzo là một trong những Bảng điều khiển miễn phí mà chúng tôi có thể chọn để giúp chúng tôi sử dụng VPS để dễ dàng hơn.
Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo máy chủ của bạn có các thông số kỹ thuật tối thiểu sau:

  • CentOS 6.x/7.x hoặc Red Hat Enterprise Linux 6.x/7.x hoặc Khoa học Linux 6.x/7.x (x86_64)/Ubuntu LTS
  • Đã cài đặt các gói YUM / apt-get / tar / wget
  • RAM – Tối thiểu 1 GB (Khuyến nghị 2 GB để có hiệu suất tốt nhất)
  • Dung lượng đĩa – Tối thiểu 5 GB (Khuyến nghị 10 GB để có hiệu suất tốt nhất)
  • Cổng mở – 2002, 2003, 2004, 2005, 21, 22, 25, 53, 80, 143, 443 và 3306 (Bạn nên giữ các cổng này mở trên máy chủ của mình)

2. Cách cài đặt Webuzo trên VPS/Dedicated Server

Sau khi bạn cảm thấy rằng tất cả các nhu cầu của bạn đã được đáp ứng, vui lòng chuyển sang bước tiếp theo:

  • Đăng nhập vào SSH vps của bạn
  • Chạy lệnh sau để tải xuống trình cài đặt:wget -N http://files.webuzo.com/install.sh
  • Sau đó . thay đổi quyền install.sh thành 0755 bằng cách chạy lệnh:chmod 0755 install.sh
  • Sau đó chạy lệnh sau để chạy trình cài đặt:./install.sh
  • Quá trình cài đặt Webuzo đã thành công, giao diện sẽ như thế này:

Sau đó bạn có thể mở http://ALMAT_IP_ANDA:2004/ từ trình duyệt để tiếp tục cài đặt từ trình duyệt, bạn chỉ cần điền vào các trường theo hướng dẫn, sau đó bấm cài đặt

Cài đặt đã hoàn tất

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu cài đặt và quản lý website của mình qua webuzo

>> Cách chuyển file sang VPS bằng iOS/iPadOS

Leave a Reply