Cách Fix Lỗi 405 Method Not Allowed

1. Lỗi 405 Not Allowed là gì?

Lỗi 405 Not Allowed có nghĩa là phương thức yêu cầu của bạn không hợp lệ hoặc không được cho phép tại server.

Nguyên nhân dẫn đến lỗi trên:

Các phương thức bị sai hoặc không tồn tại là do các nguyên nhân sau:

  • Người dùng đã gửi sai các phương thức: POST, GET, PUT, DELETE,…
  • Người dùng yêu cầu truy cập vào một chức năng mà người dùng không có đủ thẩm quyền để truy cập.
  • Khi muốn truy cập vào website thì người dùng cần đáp ứng một vài điều kiện của website: via ajax, auth…
  • Người dùng nhập sai cấu trúc URL của website
  • Máy chủ để lưu trữ website bị lỗi.

2. Cách Fix lỗi 405 Method Not Allowed

Chỉ áp dụng cho VPS sử dụng Direct Admin

Bước 1: Đăng nhập vào VPS

Các bạn có thể truy cập vào VPS sử dụng phần mềm PuTTY

Bước 2: Build Method 

Di chuyển đến đường dẫn

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Sau đó build Method trang web đang lỗi (Request Method:PATCH hoặc DELETE …)

./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_conf

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply