Cách fix lỗi vpshellres.dll could not be found

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Fix lỗi vpshellres.dll could not be found – Lỗi này bạn có thể xem ở hình bên dưới:

vpshellres.dll could not be found

Lưu ý: Bài viết này mô tả các bước thay đổi giá trị trong Windows Registry. Việc sử dụng không chính xác trình chỉnh sửa sổ đăng ký Windows có thể ngăn hệ điều hành hoạt động bình thường. Cần hết sức cẩn thận khi thực hiện các thay đổi đối với sổ đăng ký Windows. Việc sửa đổi sổ đăng ký chỉ nên được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm. Bạn nên sao lưu đầy đủ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi đăng ký nào.

  • Start > Run > nhập “Regedit” click ok
  • Bấm vào menu tệp> Xuất> Duyệt và chọn vị trí của tệp.

Dưới đây là các khóa được khuyến nghị loại bỏ để ngăn lỗi.

Xóa (các) khóa sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ * \ shellex \ ContextMenuHandlers \ LDVPMenu
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ Drive \ shellex \ ContextMenuHandlers \ shellex \ ContextMenuHandlers \ LDVPMenu HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ Drive \ shellex
\ ContextMenuHandlers \ LDVPMenu
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Classes \ LDVPCTLS.LDVPActionsCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPCTLS.LDVPEditCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPCTLS.LDVPExtensionsCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPCTLS.LDVPResultsCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPCTLS.LDVPVirusDetailsCtrl .1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPAboutDlgCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPCompressedCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPEmailNotifySettingsCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPMessageConfigCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPSchedule2Ctrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPScheduleCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPStorageViewCtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPDLGS.LDVPThreatExclusionsDlgCtl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ LDVPUI.LDVPUICtrl.1
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Controls thư mục \ Display \ shellex \ PropertySheetHandlers \ LDVP Shell Extensions

Duyệt đến khóa sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ ShellExtensions \ Approved và delete giá trị sau trong ngăn bên phải:
{8BEEE74D-455E-4616-A97A-F6E86C317F32} “=” Phần mở rộng LDVP Shell

Restart lại máy.

 

Leave a Reply