Cách khắc phục các vấn đề liên quan đến mật khẩu trong WordPress?

Giả sử nếu bạn đã quên mật khẩu và đã sử dụng chức năng “Quên mật khẩu?” nhưng vẫn không được thì còn cách nào khác không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các cách khác để đặt lại mật khẩu của bạn.

1. Đặt lại mật khẩu qua phpMyAdmin

 • Đăng nhập vào cPanel =>  phpMyAdmin của bạn
 • Chọn cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.
 • Điều hướng đến wp_users
 • Chuyển đến tên người dùng của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa
 • Nhập một giá trị mới (mật khẩu mới của bạn) vào user_pass
 • Chọn MD5 từ menu thả xuống bên dưới Chức năng

Nhấn Go nút ở phía dưới để lưu các thay đổi của bạn.Bây giờ bạn có thể thử đăng nhập vào trang web WordPress của mình bằng mật khẩu mới.

2. Chỉnh sửa trong file functions.php

 1. Sử dụng chương trình FTP của bạn để đăng nhập vào máy chủ lưu trữ web của bạn.
 2. Điều hướng đến wp-content / Themes / customizr-pro / tests.php
 3. Mở tệp tin.php. Và cuộn đến cuối trang.
 4. Nhập một dòng mới và thêm các mã sau đây. Thay thế “YourNewPasswordHere” bằng mật khẩu mới của bạn. Số 1 là ID người dùng của bạn trong cơ sở dữ liệu người dùng WordPress của bạn.
  wp_set_password ('YourNewPasswordHere', 1);
  
 5. Lưu và tải lên hàm.php để ghi đè lên bản sao trên máy chủ của bạn.
 6. Tiến hành đăng nhập vào quản trị viên WordPress của bạn.
 7. Sau khi bạn đã đăng nhập vào trang web của mình, bạn sẽ cần xóa mã đó khỏi hàm.php.
 8. Sử dụng chương trình FTP của bạn để mở chức năng.php và xóa các mã mà bạn đã thêm. Làm điều này cẩn thận, không loại bỏ các mã khác hoặc đó là ý kiến.
 9. Lưu và tải lên hàm.php để ghi đè lên bản sao trên máy chủ của bạn.

Và cách cuối cùng là liên hệ hỏi công ty bạn thuê Hosting của bạn để được giúp đỡ: Đây là phương pháp được ưa thích nhất. Yêu cầu công ty lưu trữ web của bạn giúp bạn đặt lại mật khẩu đăng nhập WordPress thông qua cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn chỉ cần gửi ticket , các thông tin cần thiết như email, sdt,…. khớp với lúc mua hosting là được. Họ sẽ cấp lại cho bạn.

Leave a Reply