Cách khắc phục lỗi “Cannot Find File: .myi” trong MySQL?

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi Cannot Find File: .myi

Lỗi Cannot Find File: .myi xảy ra khi tệp.MYI bị hỏng và lỗi này cũng dẫn đến toàn bộ cơ sở dữ liệu bị hỏng. Một số nguyên nhân chính được nêu ra dưới đây là các nguyên nhân:

 • Đôi khi do hệ thống tắt đột ngột tại thời điểm sử dụng MySQL
 • Lỗi mã nội bộ trong MyISAM
 • Do vấn đề vật lý
 • Lỗi mạng
 • Locking table không phù hợp

2. Các thủ công để sửa lỗi “Không thể tìm thấy tệp: .MYI” trong MySQL 

# 1: Sử dụng lệnh sửa chữa MySQL
 • CHECK TABLE table_name
 • myisamchk * .MYI
 • mysqlcheck * .MYI

Khi bất kỳ hư hỏng nào được xác định, hãy làm theo các lệnh để sửa chữa toàn bộ bảng cơ sở dữ liệu nơi phát hiện ra hư hỏng

 • REPAIR TABLE table_name
 • myisamchk * .MYI
 • mysqlcheck * .MYI
# 2: Sử dụng The Backup

Nếu cơ sở dữ liệu của bạn bị hỏng hoặc bị hỏng thì bạn có thể sử dụng bản sao lưu của cơ sở dữ liệu để lấy lại tệp. Nhưng khi bạn không có bất kỳ bản sao lưu nào thì bạn có thể thực hiện bước tiếp theo.

Nếu các phương pháp nêu trên không thể sửa chữa Lỗi Cannot Find File: .myi , thì tốt hơn nên sử dụng một số phần mềm chuyên nghiệp để sửa cơ sở dữ liệu bị hỏng.

#3. Sử dụng Tool?

DOWNLOAD

Bước 1: Tải xuống, cài đặt và khởi chạy MySQL Database repair tool.

Bước 2: Nhấp vào nút ‘ Select‘ để tìm và thêm cơ sở dữ liệu MySQL bị hỏng vào ứng dụng rồi chọn OK . Tại đây bạn có tùy chọn ‘Repair corrupt database which is stored at default location of MySQL và ‘Manual option to select your database from default location’.
Bước 3: Sau quá trình quét, bây giờ bạn có thể xem bản xem trước của tệp trong bảng điều khiển bên trái của phần mềm.
Bước 4: Bây giờ bạn có thể bắt đầu quá trình sửa chữa, chỉ cần nhấp vào nút Repair . Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấp vào .
Bước 5: Sau khi hoàn thành quá trình thành công, một hộp thông báo sẽ hiển thị là ‘repair process finished successfully’ ‘. Nhấp vào ‘ OK ‘ để đóng hộp thông báo.

Leave a Reply