Cách khắc phục lỗi “Failed To Load Resource” trong WordPress

1. Về lỗi “Failed To Load Resource”

Tài nguyên này có thể là bất kỳ tệp nào như hình ảnh, JavaScript, biểu định kiểu CSS, v.v. Lỗi có thể có các thông báo khác nhau.

Dưới đây là một số ví dụ thông báo lỗi cụ thể.

  • Failed to load resource net::ERR_CONNECTION_REFUSED
  • Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
  • Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)
  • Failed to load resource: net::err_name_not_resolved

Ok chúng ta sẽ tìm hiểu cách fix lỗi này. >>> Dịch vụ thuê hosting

1. Thay thế tài nguyên bị thiếu

Nếu tài nguyên bị thiếu là hình ảnh trong một trong các bài đăng hoặc trang blog của bạn, thì hãy thử tìm kiếm tài nguyên đó trong thư viện phương tiện.

2. Thay thế các tệp chủ đề hoặc plugin

Nếu tài nguyên bị lỗi là một plugin hoặc tệp chủ đề WordPress, thì cách dễ nhất để thay thế nó là cài đặt lại plugin hoặc chủ đề.

Trước tiên, bạn cần hủy kích hoạt chủ đề WordPress hiện tại của mình. Bạn có thể làm điều đó bằng cách truy cập trang Giao diện »Chủ đề .

Nếu bạn đã cài đặt chủ đề khác trên trang web của mình, thì bạn có thể tiếp tục và kích hoạt chủ đề đó. Điều này sẽ hủy kích hoạt chủ đề hiện tại của bạn.

3. Sửa URL WordPress để tránh lỗi tài nguyên không thành công

Lý do phổ biến nhất gây ra lỗi tài nguyên không thành công là cài đặt URL WordPress không chính xác. Chỉ cần đi tới Cài đặt » trang Chung và tìm kiếm các tùy chọn Địa chỉ WordPress và Địa chỉ trang.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách nhanh cách kiểm tra nhanh DDos ​​thông qua số lượng kết nối

 

Leave a Reply