Cách khóa theo chiều ngang trên VPS Windows?

BÌnh thường khi dùng VPS trên điện thoại việc sử dụng VPS ở chế độ dọc đôi khi bất tiện. Nên bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn “Cách khóa theo chiều ngang trên VPS Windows?”

1. Cách khóa theo chiều ngang trên VPS Windows?

Bước 1: Mở Remote Desktop

Bước 2: Nhấp vào Hiển thị

Bước 3: Trên ORIENTATION chọn “Lock to Landscape”

>>>  Hướng dẫn cách đăng nhập vps qua điện thoại

Leave a Reply