Cách khôi phục bản sao lưu cPanel qua SSH

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu cPanel qua SSH – Nhưng lưu ý rằng cả hai máy chủ đều cần phải cài đặt cPanel/WHM trước khi bạn có thể hoàn thành các thao tác bên dưới.

1. Sao lưu tài khoản cPanel hiện có?

Điều quan trọng trước tiên là phải sao lưu chính xác tài khoản cPanel hiện có của bạn và đóng gói nó thành một tệp duy nhất có thể chuyển được. Điều này có thể được thực hiện bằng lệnh sau:

/scripts/pkgacct username

Trong ví dụ này, usernamelà tên người dùng của tài khoản cPanel mà bạn muốn đóng gói. Sau khi chạy lệnh này, bạn sẽ thấy kết quả từ hệ thống cho biết nhiều khía cạnh khác nhau của tài khoản đang được đóng gói thành một tệp sao lưu. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có một tệp có tên cpmove-username.tar.gz

2. Khôi phục tài khoản cPaneld

Khi bạn đã chuyển tệp sao lưu sang máy chủ mới, bạn có thể khôi phục tệp đó bằng lệnh sau:

/scripts/restorepkg username

Như trước, usernametương ứng với tên người dùng cPanel của bạn. Ngoài ra, bạn có thể khôi phục bản sao lưu cPanel bằng đường dẫn tệp. Đường dẫn tệp là vị trí của tệp sao lưu trong cấu trúc tệp của máy chủ của bạn. Khi bạn đã xác định được vị trí của tệp sao lưu, bạn có thể khôi phục nó bằng lệnh sau:

/scripts/restorepkg /path/to/backup/file.tar.gz

Trong ví dụ này, /path/to/backup/file.tar.gztương ứng với đường dẫn tệp để sao lưu của bạn. Sau khi chạy lệnh, bạn sẽ thấy kết quả từ hệ thống khi nó khôi phục các phần khác nhau của tài khoản cPanel của bạn.

Leave a Reply