Cách kiểm tra để biết ai đã đăng nhập vào VPS của mình

Là chủ sở hữu tài khoản VPS bạn có quyền để kiểm tra xem ai đã truy cập VPS của bạn trong lúc bạn Off chẳng hạn.

1. Làm thế nào để xem ai đã đăng nhập

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua SSH
Bước 2: Chạy lệnh #who Nó sẽ liệt kê bất cứ ai hiện đang đăng nhập. Bạn sẽ nhận được một số đầu ra tương tự như mẫu dưới đây. Như bạn có thể thấy, người dùng root và bradm đã đăng nhập.

root     pts/2        2013-01-25 12:53
bradm    pts/3        2013-01-25 12:58

2. Cách gửi tin nhắn cho người dùng VPS đang đăng nhập trực tuyến

Khi bạn biết ai đã đăng nhập vào máy chủ của mình, bạn có thể gửi tin nhắn cho họ bằng cách sử dụng lệnh wall

# wall
Nội dung tin nhắn của bạn

<ctrl-d>

Người dùng, bao gồm cả người gửi, sẽ thấy thông báo như mẫu bên dưới:

Broadcast message from root (pts/2) (Fri Jan 25 12:52:25 2013):
This is a message

Leave a Reply