Cách sửa lỗi: Remote Host Identification Has Changed

1. Lỗi Remote Host Identification Has Changed là gì?

Lỗi “Remote Host Identification Has Changed” xuất hiện khi bạn cố gắng kết nối đến một máy chủ từ xa (remote server) thông qua giao thức SSH (Secure Shell), nhưng thông tin xác thực của máy chủ đã thay đổi so với lần kết nối trước đó. Lỗi này thường xuất hiện để cảnh báo người dùng về sự thay đổi bất thường trong máy chủ, có thể là do nâng cấp hệ thống, cài đặt lại hệ điều hành, hoặc sự can thiệp khác vào máy chủ.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi Remote Host Identification Has Changed?

Lỗi này có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do sau:

  • Thay đổi hệ điều hành: Nếu máy chủ đã được cài đặt lại hệ điều hành hoặc nâng cấp, thì mã kiểm tra của máy chủ sẽ thay đổi.
  • Thay đổi máy chủ: Nếu bạn đang kết nối đến một máy chủ khác với cùng một địa chỉ IP hoặc tên miền, mã kiểm tra của máy chủ mới sẽ khác so với máy chủ cũ.
  • Bảo mật bị xâm phạm: Nếu máy chủ của bạn đã bị tấn công hoặc xâm nhập, người tấn công có thể đã thay đổi thông tin xác thực của máy chủ.

3. Cách sửa lỗi: Remote Host Identification Has Changed 

Cách 1: 

Để khắc phục lỗi này trên máy client (linux) chạy lệnh sau đây

ssh-keygen -R <host>

Với <host> là địa chỉ IP hoặc Hostname

VD:

  • ssh-keygen -R 192.168.3.10
Cách 2:

Chạy lệnh sau:

Coppy lệnh sau vào Terminal và chạy

ssh <device IP address> -o stricthostkeychecking=no

4. Kết luận:

OK trên đây mình đã hướng dẫn xong cho mọi người về Cách sửa lỗi: Remote Host Identification Has Changed  – chúc các bạn có các kiến thức thú vị.

Leave a Reply