Cách tính dung lương băng thông trên tháng khi bạn sử dụng WEBHOSTING

Về dung lượng giả sử bạn có 1 website website có những thành phần sau:
+ Toàn bộ mã nguồn của website khi thiết kế xong có dung lượng 50MB
+ Một bài biết mới đưa lên website có dung lượng khoảng 30KB ( ví dụ bạn có 1000 bài viết)
+ Một hình ảnh đính kèm bài viết đuôi .jpg có dung lượng khoảng 50KB ví dụ đi kèm 1000 hình ảnh.(một bài viết có ít nhất 1 hình ảnh mình họa, ở đây mình sẽ xin ví dụ 1 bài viết có 1 hình ảnh).
Như vậy tổng dung lượng website của bạn sẽ là : 50MB + (30KBx1000) +(50 KBx1000) = 50MB + 30MB + 50MB = 130MB
– Với 1 website có 130MB dung lượng như trên bây giờ mình xin giới thiệu cách tính băng thông trên tháng của website này.
+ Giả sử website này có 1000 lượt truy cập mỗi ngày và mỗi lượt truy cập trung bình khoảng 10 trang, mỗi trang vào khoảng 30KB dung lượng bài viết
+ 50 KB dung lượng hình ảnh tương đương với 80 KB (bạn có thể sử dụng các công cụ của google để đếm lượt truy cập chính xác từ website).
Vậy: 1 ngày = 10 trang x 1000 lượt truy cập x 80KB = 800.000KB = 800MB 1 tháng = 800MB x 30 ngày = 24 000 MB = 24GB Kết luận: Băng thông trên tháng bạn sử dụng là 24GB
Ok vậy là đã xong. Nói chung bạn nên sử dụng các gói hosting không giới hạn băng thông như của bên inet để không phải lăn tăn suy nghĩ nhiều.

Leave a Reply