Check và tìm hiểu nguyên nhân lý do web hosting dùng quá nhiều dung lượng

Ví dụ mình sẽ kiểm tra một dịch vụ của khách hàng thuê hosting – để ví dụ cho các bạn tiện hình dung. Để kiểm tra việc sử dụng dung lượng ổ cứng Hosting, bạn làm theo hướng dẫn bên dưới.

– Đăng nhập Control Panel Hosting.
– Chọn phần Disk Usage

và ta thấy bảng thông kê bên dưới

Trong đó ta thấy rằng, thư mục public_html/khusinhthai đang sử dụng tới 879MB, chiếm hầu hết % tài nguyên của hệ thống.

– Sau đó bấm ngay vào thư mục khusinhthai, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn tới chức năng File Manager và mở sẵn thư mục khusinhthai.

Trong trường hợp này thì file error_log chính là thủ phạm, nó chiếm tới 879MB của hệ thống. Bạn có thể tải về để xem lỗi lưu trong log là gì để tiến hành khắc phục.

Bài viết này lấy file error_log là ví dụ do hệ thống sinh ra khi website bị lỗi, tất nhiên sẽ có thể có nhiều nguyên nhân khác. Bạn có thể kiểm tra bằng cách xem dung lượng của từng thư mục ở chức năng Disk Usage.

Leave a Reply