Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu VPS Linux dễ dàng

1. Cách thay đổi mật khẩu VPS Linux

* Cách thay đổi mật khẩu ROOT Linux Ubuntu cho Chủ tài khoản quản trị viên bằng Plesk

-Nhấn Ctrl+Alt+T để mở

– Đối với máy chủ/VPS – SSH.  Bạn nên có địa chỉ IP, tên người dùng và mật khẩu VPS cho việc đó.

 • Login as– viết tên người dùng
 • Root@IP address  – ghi mật khẩu
 • port – 22 (nếu được đặt mặc định)

Gõ [root@vpsxxxxx]# password trên cửa sổ terminal để thay đổi mật khẩu root.

sudo passwd root khi chạy Linux

 • Bấm phím Enter
 • Bạn sẽ thấy “Changing password for user root”.
 • Nhấn Enter.
 • Nhập mật khẩu UNIX mới của bạn
 • Xác nhận lại mật khẩu của bạn
 • Đăng xuất khỏi thiết bị đầu cuối:
 • Nhập lại/đăng nhập bằng tên người dùng gốc của bạn.
– Đối với MAC, tại máy khách đầu cuối

IP address – type ‘ssh@root

 • Nhập lệnh ‘”passwd”
 • Nhắc mật khẩu mới
 • Gõ lại mật khẩu
 • Passwd : mật khẩu được cập nhật thành công
* Cách đổi mật khẩu Linux cho máy chủ bằng WHM
 • Đăng nhập WHM/ Cpanel
 • Trên Màn hình chính, bạn sẽ thấy biểu tượng cấu hình máy chủ.
 • Nhấp qua “Server Configuration”.
 • Chuyển đến trình đơn
 • Nhấp vào Change Root Password
 • Nhập và nhập lại mật khẩu
* Cách đổi mật khẩu Linux VPS Password nếu chưa có mật khẩu 
 • Nhập lệnh passwd[username] trên cửa sổ terminal
 • Trong xác thực LDAP, nó yêu cầu mật khẩu hiện tại của bạn
 • Sử dụng file nano/etc/shadow để sao chép mật khẩu được mã hóa
 • Mật khẩu mới sẽ được yêu cầu.
* Cách đổi mật khẩu Linux cho Superuser
 • Ctrl + Alt + T
 • Nhập tên người dùng sudo passwd

Leave a Reply