Hướng dẫn cài đặt chức năng Catch all email trong DirectAdmin

Để cấu hình catch-all email bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

1.  Đăng nhập vào giao diện quản lý DirectAdmin.

2. Vào menu E-mail Management => Catch-All E-mail.

Tại đây bạn có 3 lựa chọn.
– Fail: thông báo địa chỉ người nhận không tồn tại.
– Ignore: bỏ qua email và không thông báo.
– Address: chọn địa chỉ email sẽ nhận email catch-all.

Để cấu hình Catch-All bạn có thể chọn vào Address và điền địa chỉ email sẽ nhận tất cả các email gửi sai địa chỉ người nhận. Bạn có thể điền 1 email bất kỳ hoặc email có sẵn trên hosting tại mục account…. Cuối cùng chọn Update để lưu thiết lập.

Leave a Reply