Hướng dẫn cài đặt và quản lý CyberPanel

1. Cài đặt CYBERPANEL

Yêu cầu tối thiểu về cấu hình củng như Hệ điều hành (OS) để có thể cài đặt và cấu hình ban đầu cho CyberPanel như bên dưới:

  • Centos 7.x (Recommended minimal version)
  • Python 2.7
  • 1024MB or above Ram.
  • 10GB Disk Space.

Đối với cấu hình yêu cầu như này thì củng ổn so với thời điểm hiện tại, tuy nhiên vẫn có Web hosting control panel như VestaCP có thể cài đặt trên Server 768MB Ram.

2. CyberPanel và CyberPanel Ent

Như mình đã nói ở bài giới thiệu CyberPanel ra đời 2 versions là CyberPanel và CyberPanel Ent, đối với CyberPanel và OpenLiteSpeed miễn phí thì không giới hạn số domain và worker processes.

Còn CyberPanel Ent thì nó dùng LiteSpeed web server enterprise, gói miễn phí giới hạn 1 domain nếu bạn cần host nhiều hơn 1 domain thì bạn có thể mua gói khác, chi phí các gói như hình dưới.

3. Bắt đầu quá trình cài đặt CyberPanel

Chạy lệnh dưới đây để bắt đầu cài đặt CyberPanel:

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

4. Chọn số cơ sở dữ liệu muốn cài đặt

Nhấp vào số 1 hoặc 2 để lựa chọn và Enter để xác nhận

  1.  Install CyberPanel with 1 database instance : Với lựa chọn này, bạn sẽ chỉ cài đặt một cơ sở dữ liệu thôi. Cũng đồng nghĩa là sẽ tiết kiệm ram và dung lượng ổ cứng hơn.
  2. Install CyberPanel with 2 database instance : Lựa chọn này sẽ cài đặt đồng thời hai cơ sở dữ liệu ở hai cổng khác nhau ( mặc định là cổng 3306 còn cổng còn lại là 3307 ). Chiếm nhiều ram và ổ cứng hơn.

Lưu ý: Mình khuyên bạn chỉ nên chọn lựa chọn một với chỉ 1 database. Cài hai database sẽ tốn thêm ram và ổ cứng mà không có tác dụng nhiều, nhưng nếu bạn đang có một server với ram trên 32GB thì nên chọn cái này.

CyberPanel Installer
RAM check : 24/4096MB (0.59%)
Recommended minimal 512MB for 1 database instance installation.
Recommended minimal 1024MB for 2 databases instances installation.
Disk check : 1/25GB (5%) (Minimal 10GB free space)

1. Install CyberPanel with 1 database instance.
2. Install Cyberpanel with 2 databases instances.
3. Exit.

Please enter the number[1-3]:

Chọn phiên bản MariaDB

Tại đây bạn sẽ được hỏi lựa chọn phiên bản MariaDB, bạn thấy dùng phiên bản nào thoải mái thì chọn thôi.

Nhưng lưu ý: phiên bản 10.0 là bản chính thức của MariaDB còn bản 10.1 được đánh giá là tương thích nhất với CyberPanel.

CyberPanel Installer
RAM check : 24/4096MB (0.59%)
You have selected Single Database, Please be mind with RAM requirement.
For MariaDB 10.0 Single Database, Recommended minimal 512MB RAM.
For MariaDB 10.0 Dual Databases, Recommended minimal 1024MB RAM
For MariaDB 10.1 and above:
Recommended 1GB RAM for single databse, and 2GB for dual databases.
Please note, only MariaDB 10.0 is officialy supported by CyberPanel.

Use at your own risk!

1. Install MariaDB 10.0
2. Install MariaDB 10.1
3. Install MariaDB 10.2
4. Install MariaDB 10.3
5. Exit.

Please enter the number[1-5]:

5. Cài đặt thành công CyberPanel

Sau khi bạn đã hoàn thành hai lựa chọn ở trên, CyberPanel sẽ bắt đầu quá trình cài đặt. Sẽ mất tầm 10 đến 15 phút để quá trình này thành công. Tốc độ cài đặt nhanh hay chậm tùy thuộc vào mạng và tốc độ xử lý máy chủ của bạn .

Khi cài đặt thành công sẽ có thông báo như dưới.

###################################################################
CyberPanel Successfully Installed

Current RAM usage : 175/4096MB (4.27%)
Current Disk usage : 3/25GB (14%)
Installation time : 0 hrs 13 min 23 sec

Visit: https://144.202.9.203:8090
Panel username: admin Panel password: 1234567
Mysql username: root Mysql password: J8jS0Gd0nKc7L1
Please change your default admin password

Version 1.7 has some major changes
Must read: http://go.cyberpanel.net/1-7

If you change mysql password, please modify file in
/etc/cyberpanel/mysqlPassword with new password as well

OpenLiteSpeed WebAdmin Console default:
Username: admin Password: 123456
Visit: https://144.202.9.203:7080
By default port 7080 is blocked by firewall
It is highly recommended to change default confidential
By this command: /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Website : https://www.cyberpanel.net
Forums : https://forums.cyberpanel.net
Wikipage: https://docs.cyberpanel.net

Enjoy your accelerated Internet by
CyberPanel & OpenLiteSpeed
###################################################################
[root@bknet ~]#

OK vậy là xong –  chúc các bạn thành công.

>>> Những điều không nên làm sau khi cài đặt CyberPanel

Leave a Reply