Hướng dẫn đổi mật khẩu root của VPS

1. Cách đổi mật khẩu root của VPS

Để đổi mật khẩu root, cần thao tác trong giao diện quản trị VPS qua SSH

Để truy cập SSH tới VPS, quý khách có thể sử dụng Putty (https://www.putty.org/)
Tiếp đó, tiến hành nhập các thông số sau để truy cập SSH bằng putty
Hostname: là IP VPS của quý khách (ở đây Z.com lấy ví dụ IP 150.95.108.114)
Port: 22 (mặc định)
Connection type :SSH

Chọn YES

Login as : root
Phần password các bạn gõ password chính xác của tài khoản root (lưu ý khi gõ pass sẽ không hiện ký tự), các bạn gõ password như bình thường sau đó ấn enter để truy cập

  • Tại màn hình putty các bạn thực hiện câu lệnh :

passwd  (enter)
Tiếp đó nhập password cần đổi (quý khách nhập 2 lần, lưu ý khi gõ pass sẽ không hiện ký tự)

Leave a Reply