Hướng dẫn import cơ sở dữ liệu SQL Server sang phiên bản thấp hơn

Khi bạn cố gắng import cơ sở dữ liệu được xuất ra từ SQL Server phiên bản cao hơn vào SQL Server phiên bản cũ  (Ví dụ import file được xuất ra từ SQL Server 2014 vào SQL Server 2012), có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Msg 1813, Level 16, State 2, Line 1
Could not open new database ‘DatabaseName’. CREATE DATABASE is aborted.
Msg 948, Level 20, State 1, Line 1
The database ‘DatabaseName’ cannot be opened because it is version 655. This server supports version 611 and earlier. A downgrade path is not supported.

Sở dĩ có thông báo lỗi này là vì SQL Server không cho phép bạn import cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn sang phiên bản SQL Server thấp hơn.

Tuy nhiên, có một vài biện pháp có thể giúp bạn hạ cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn hạ cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn.

Nội dung bài viết này sẽ giả định trường hợp hạ cấp cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 xuống SQL Server 2008 R2:

Bước 1: Click chuột phải vào database của các bạn -> Task -> Generate Scripts…

Tại tab Generate and Publish Scripts chọn Next

Các bạn tích vào ô Script entire database and all database objects và bấm Next

Tại tab Set Scripting Options  các bạn click vào nút Advanced

Tại khung Advanced Scripting Options các bạn thiết lập như sau :

– Triggers, Indexes and Primary Key => True,

– Script for Server Version => SQL Server 2008 R2

– Types of data to script => Schema and Data

 

Sau khi thiết lập các bạn bấm OK để đóng của sổ Advanced Scripting Options . Tại cửa sổ Set Scripting Options các bạn bấm Next

Khi các tập lệnh được tạo thành công, chọn nút Finish để đóng cửa sổ Generate and Publish Scripts.

Bước 2: Kết nối với phiên bản SQL Server 2008 R2 sau đó chạy các tập lệnh SQL được tạo trong Bước 1, để tạo lược đồ cơ sở dữ liệu và sao chép dữ liệu.

Sửa đổi script, để chỉ định vị trí chính xác cho các tệp nhật ký và cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn tất, hãy chạy script để tạo cơ sở dữ liệu

Sau khi thực hiện thành công, hãy làm mới thư mục Cơ sở dữ liệu trong Object Explorer. Như bạn có thể thấy trong hình ảnh sau đây, cơ sở dữ liệu đã được hạ cấp thành công.

OK vậy là đã xong nhưng bạn nên lưu ý:

– Để tránh sự cố này, luôn đảm bảo rằng bạn thực hiện sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu trước khi nâng cấp SQL Server và cơ sở dữ liệu lên phiên bản SQL Server cao hơn.

– Tùy chọn hạ cấp là tùy chọn cuối cùng của bạn để khôi phục dữ liệu từ bản nâng cấp vì thời gian và dung lượng cần thiết có thể rất lớn.

– Với một cơ sở dữ liệu rất lớn, hãy chắc chắn rằng bạn có đủ dung lượng disk để import dữ liệu.

Leave a Reply