Hướng dẫn nhằm giúp nâng cao hiệu quả gửi mail

Bước 1. Ở giao diện Gmail, chọn mục Spam để hiển thị các email bị đánh dấu là Spam/Junk.

Bước 2. Chọn email từ người gửi đã thông báo. Ở phần hiển thị nội dung email, chọn “Not Spam”

Bước 3: Tìm lại email trên trong mục Inbox, hoặc ở các Categories khác như Social, Promotions… Chọn lại email đó. Ở phần hiển thị nội dung email, chọn More -> Mask as important và More -> Add star

Bước 2. Chọn Contacts ở khung App, bên cạnh mục quản lý thông tin User (góc trên cùng bên phải giao diện web)

Bước 3. Ở giao diện Contact của gmail, chọn dấu (+) hoặc “ADD A CONTACT”, điền địa chỉ email sever của người gửi (sender).

OK như vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

Leave a Reply