Hướng dẫn optimize MySQL trên aaPanel

Khi bạn sử dụng aaPanel thì sẽ có tính năng Optimize MySQL để tối ưu MySQL phù hợp với cấu hình VPS bạn đang sử dụng.

Bước 1: Đăng nhập vào aaPanel

Bạn đăng nhập vào aaPanel và chọn vào phần App Store

Tiếp đến chọn phần Setting của MySQL

Bạn chọn tiếp phần Optimization và chọn cấu hình tương ứng với dung lượng RAM VPS bạn đang sử dụng và ấn Save, sau đó Restart mysqld service

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply