Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

1. Thao tác tạo Database trên Direct Admin

Bước 1: chọn MySQL Management
– Bạn hãy login vào Direct Admin với User và Password. Sau đó chọn mục “MySQL Management” trong phần “Your Account” để chuyển hướng đến trang quản lý Database của tài khoản user.

Bước 2: create new database

– Nếu bạn có các Database khác rồi thì Direct Admin sẽ hiển thị danh sách DB đó. Còn nếu bạn chưa có thì đừng ngại gì mà không bấm “Create New Database” để thực hiện tạo mới CSDL.

Bước 3: điền thông tin Database

– Ở phần này bạn sẽ phải điền các thông tin để tạo Database mới gồm : tên DB, user DB, mật khẩu user DB.
– Lưu ý: tên DB không nên dài quá 16 kí tự, nếu dài quá sẽ bị báo lỗi.

– Sau khi bạn tạo xong thì Direct Admin sẽ xuất thông tin tổng kết về Database vừa được tạo.

Bước 4: đăng nhập phpMyadmin

– Giờ bạn có nhu cầu cần chỉnh sửa thông tin Database vừa tạo thì bạn hãy đăng nhập
với thông tin User DB và Pass User DB vừa tạo ở bước 3 nhé.

– Lúc này bạn sẽ được chuyển hướng vào trang quản lý Database phpMyAdmin của tài khoản user bạn đang sử dụng .

Leave a Reply