Hướng dẫn tạo Package và thêm người dùng trên Reseller DirectAdmin

1. Tạo package

Bước 1: Trong giao diện quản lý  “Reseller Level” các bạn chọn mục “Account Management” click chọn “Add Package”

Bước 2: Các bạn tiến hành setup các thông số phù hợp rồi đặt tên cho gói Package và click Save để tạo

2. Tạo user

Bước 1: Trong giao diện quản lý  “Reseller Level” các bạn chọn mục “Account Management” click chọn “Add New User”

Bước 2: Các bạn điền các thông số cần thiết rồi chọn gói Package đã tạo ở trên và click “Submit” để tạo người dùng

Leave a Reply