Hướng dẫn thêm Categories và Tags cùng tự động cập nhật URLs trong WordPress?

Hi các bạn ở bài viết này mình sẽ hướng dân xcacs bạn cách “thêm categories và tag cho Pages trong WordPress” đồng thời với đó là việc “Hướng dẫn Tự động cập nhật URLs khi thay đổi địa chỉ website trong WordPress”

1. Thêm Categories và Tags cho Pages trong WordPress

Categories và tags giúp bạn sắp xếp nội dung và giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm nội dung họ đang cần tìm hơn. Khi tạo một bài viết trong wordpress nó sẽ bao gồm Categories và tags, mang lại sự thuận tiện cho việc xắp xếp nội của bạn. Theo mặc định thì Categories và tags chỉ có trên posts, tuy nhiên khi bạn tạo một page trong wordpress bạn sẽ để ý là không có lựa chọn thêm categories hoặc tags cho page. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn thêm Categories và tags cho page trong wordpress.

Đầu tiên bạn cần cài đặt plugin Post Tags and Categories for Pages. Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin bạn vào Pages » Add New bạn sẽ nhìn thấy lựa chọn categories và tags cho page giống như posts. Rất đơn giản, plugin không yêu cầu bạn phải tùy chỉnh gì cả. Các page sẽ được phân loại vào Categories và tags sẽ được kết hợp vào Categories và tags của post thông thường.

2. Hướng dẫn Tự động cập nhật URLs khi thay đổi địa chỉ website trong WordPress

Bước đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Velvet Blues Update URLs. Sau khi kích hoạt plugin vào Settings » Update URLs.

Tiếp theo sẽ hiện ra trang cài đặt của plugin Velvet Blues Update URLs.

Step 1: Nhập URLs vào ô

Old URL – nhập vào địa chỉ trang web cũ của bạn

New URL – nhập vào địa chỉ trang web mới của bạn

Step 2: Lựa chọn nơi mà URLs được cập nhật

Nếu không có gì đặc biệt thì chọn URLs in page content, các URL ở trong bài biết và page sẽ được cập nhật, kể cả các bản sửa đổi đã được lưu lại. Sau khi lựa chọn xong nhấp vào nút “Update URLs NOW”, toàn bộ URLs sẽ được cập nhật mới một cách tự động và chính xác. Tuy nhiên nếu các liên kết nào đã được mã hóa thì bạn phải tự cập nhật thủ công bằng tay.

Leave a Reply