Làm cách nào để biết tổng dung lượng được sử dụng bởi một thư mục?

Với một VPS nếu không dùng hệ điều hành window thì việc kiểm tra dữ liệu của VPS dành cho các bạn mới khá là khó khăn do vậy mình sẽ chia sẻ 2 cách mà mình thường sử dụng nhất đó là:

1.  Cách biết tổng dung lượng được sử dụng bởi thư mục?

Có hai cách để thực hiện việc này, một bằng cách sử dụng Windows Explorer và một từ dòng lệnh. Sử dụng Windows Explorer:

Khởi động Windows Explorer (phím Win + E hoặc Start – Programs – Explorer)
Nhấp chuột phải vào thư mục tương ứng và Properties
Ở tab này kích thước sẽ được hiển thị và đây là tổng kích thước của thư mục và tất cả các thư mục con và nội dung của chúng .

Nếu sử dụng dòng lệnh bạn có thể sử dụng chúng như sau:

dir/s d:\vhosts\users

Câu lệnh này sẽ liệt kê tất cả các tệp / thư mục trong thư mục d: \ vhosts \ users và kích thước tổng.

LƯU Ý: Điều này sẽ báo cáo tổng kích thước tệp, nhưng không báo cáo dung lượng đĩa. Ví dụ, nếu bất kỳ tệp nào trong số các tệp được nén, thì dung lượng ổ đĩa được sử dụng sẽ ít hơn kích thước được báo cáo.

2. Kết luận

OK như vậy là mình đã giới thiệu xong cách cơ bản nhất để biết tổng dung lượng được sử dụng bởi một thư mục? Chúc các bạn thành công.

>>> Cách lưu trữ trang web (Hướng dẫn đơn giản cho người mới bắt đầu) năm 2021

Leave a Reply