Lỗi không có server name trong sql?

1. Lỗi không có server name trong sql là gì ?

Lỗi “không có server name trong SQL” thường xảy ra khi bạn không cung cấp tên máy chủ (server name) để kết nối đến một cơ sở dữ liệu SQL Server. Tên máy chủ được sử dụng để xác định vị trí của cơ sở dữ liệu và tạo kết nối tới nó.

Khi không có server name trong SQL, hệ thống không thể xác định được máy chủ SQL Server mà bạn muốn truy cập, dẫn đến lỗi kết nối như:

  • “No server name specified.”
  • “Server name not found.”
  • “Invalid server name.”

2. Cách sửa lỗi không có server name trong sql?

Để khắc phục lỗi này, bạn cần cung cấp tên máy chủ SQL Server hợp lệ trong chuỗi kết nối của mình. Tên máy chủ thường được cung cấp dưới dạng một địa chỉ IP hoặc một tên DNS của máy chủ. Nếu bạn không biết chính xác tên máy chủ, bạn có thể liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc người quản lý cơ sở dữ liệu để lấy thông tin cần thiết.

Cách 1: Bật kết nối TCP/IP

Để kiểm tra server có kết nối với TCP/IP không, bạn hãy thực hiện các bược sau đây:

1. Mở mục SQL Server Configuration Manager.

2. Mở rộng SQL Server Network Configuration => Protocols for SQLEXPRESS.

3. Nhấp vào lệnh Enable nếu TCP / IP ở trạng thái Disabled.

4. Quan sát cài đặt Port trong server => TCP/IP => Properties.

5. Click vào tab IP Address => TCP/IP Properties.

6. TCP Port mặc định là 1433 dưới khu vực IPAII và người dùng có thể sửa cổng server tại đây.

7. Khởi động lại server sau khi thay đổi cài đặt SQL Server Configuration => click vào phiên bản server => Restart.

Cách 2:  Cho phép kết nối từ xa

 Khởi động SQL Server Management Studio.

Click vào server => Properties.

Click Connections trong Server Properties.

Kiểm tra checkbox Allow remote connections to this server.

Cách 4: Phương pháp xác thực

Bạn nên sử dụng SQL server cùng chế độ xác thực kết hợp. Bạn hãy thực hiện các bước sau để kiểm tra chế độ xác thực SQL Server như sau:

1. Mở SQL Server Management Studio => click vào server => chọn Properties.

2. Chọn Security trong Server Properties.

3. Đảm bảo Server Authentication được đặt thành SQL server và Windows Authentication Method.

Cách 5: Kiểm tra Hostname và Port đã chính xác chưa

Nhấp vào Tools => Database => Database Configuration…

Nhập Hostname, nhập đúng địa chỉ IP của máy tính, ánh xạ tên server/máy tính.

Nhập vào port của SQL server và nó mặc định là 1433. Nếu bạn đã sửa cổng cho SQL server hay chạy trên phiên bản với tên khác thì bạn cần phải nhập cổng tương ứng.

>>> Xem thêm: Dịch vụ cloud server

 

Leave a Reply