Một số plugin giúp bạn craw bài tự đông

Hiện nay nhiều website lập ra với nhiều mục đích khác nhau, có website lập ra chỉ để lấy tin tức một cách tự động. Tự động ở đây không phải là bạn phải tự tay đi copy bài viết của người khác mà nó hoàn toàn tự động mình chỉ cần cài đặt rồi mặc định nó sẽ tự động tìm đến bài viết và lấy toàn bộ nội dụng cũng như là hình ảnh về website của bạn rồi tự động post bài lên các trang mạng xã hội. Điều này rất có lợi cho các bạn muốn làm website vệ tinh.

Để làm được điều này trên website WordPress thì không phải khó, bạn chỉ cần cài một số plugin để chuyên phục vụ cho việc này. Có rất nhiều plugin có cả mất phí và miễn phí. Ở đây tôi chỉ tổng hợp và giới thiệu đến các bạn nhưng plugin miễn phí.

  • Add link image to gallery: Plugin hỗ trợ lấy ảnh từ website khác biến đổi thành ảnh của mình, rất thuận tiện cho việc copy bài viết
  • Jetpack: Tự động post lên mạng xã hội sau khi publish bài viết
  • Seo smart link: Tự động chèn link vào những anchor text đã liệt kê
  • Search and replace: Thay thế một số từ không mong muôn
  • WordPres Seo: Tối ưu hóa về seo cho website WordPress
  • Wp External Links: Quản lý liên kết ngoài
  • Wp pipe: Lấy tin tự động

Những plugin này hoàn toàn miễn phí, có thể kết hợp và bổ sung cho nhau làm cho website của bạn đăng bài hoàn toàn tự động. Ở bài sau mình sẽ giới thiệu sau hơn về cách sử dụng và phân tích về từng plugin.

Leave a Reply