SSH server là gì? Hướng dẫn cài đặt dịch vụ SSH trên Linux

1. SSH là gì?

SSH (Secure Socket Shell) là một giao thức đăng nhập vào server từ xa dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật.

SSH làm việc thông qua 3 bước đơn giản:

  • Định danh host – xác định định danh của hệ thống tham gia phiên làm việc SSH.
  • Mã hoá – thiết lập kênh làm việc mã hoá.
  • Chứng thực – xác thực người sử dụng có quyền đăng nhập hệ thống.

OpenSSH là một phần mềm nguồn mở được cài đặt mặc định trên các server sử dụng CentOS, Ubuntu.

Cài đặt OpenSSH Server trên CentOS:
yum install openssh openssh-server openssh-clients openssl-libs -y
Cài đặt OpenSSH Server trên Ubuntu:
sudo apt-get install openssh-server openssh-client

Sau khi cài đặt các bạn chạy lệnh sau để khởi động SSH Server

systemctl start sshd

Trên đây là các thông tin cơ bản về SSH Server và cách cài đặt trên Linux.

Chúc bạn thành công!

 

Leave a Reply