Sử dụng giao thức SFTP để truy cập tệp trên VPS

1. Thiết lập FILEZILLA

Khởi động Filezilla và nhấn Chỉnh sửa -> Cài đặt Trong menu bên trái, chọn SFTP, nhấn Thêm khóa và chọn khóa riêng tư bạn đã tạo bằng công cụ Putty.

Nhấn File – Site Manager Trên manu Site Manage mới, nhấn new site và nhập tên mong muốn cho nó. Trong menu bên phải, trên tab chung, nhập IP máy chủ VPS của bạn, cổng (theo mặc định là 22) và chọn SFTP trong menu thả xuống Giao thức.

Chọn Tương tác trong Menu Loại đăng nhập và nhập tên người dùng của bạn, tên người dùng mà bạn truy cập vào máy chủ VPS của mình và đã tạo khóa. Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ là root.

Sau đó, bạn có thể nhấn kết nối. Trong trường hợp khóa ssh của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu.

Không cần phải chuyển đổi khóa, giống như đã được thực hiện với các phiên bản trước của Filezilla hoặc chạy một số công cụ nền. Lần tới khi bạn muốn kết nối với máy chủ của mình thông qua filezilla, bạn chỉ cần khởi động công cụ và chọn máy chủ của mình trong trình đơn Trình quản lý trang web thả xuống bên dưới nút file.

Chỉ cần nhấn vào tên máy chủ của bạn và FileZilla sẽ tự động kết nối với VPS của bạn

Filezilla cũng cho phép bạn chỉnh sửa tệp văn bản trên máy chủ VPS của mình. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến tệp trong menu FileZilla, nhấp chuột phải và nhấn View / Edit. Lần đầu tiên Fileziila sẽ hỏi bạn sử dụng trình soạn thảo văn bản nào (theo mặc định của Windows Notepad được sử dụng), lần sau nó sẽ tự động mở tệp với lựa chọn cuối cùng. Nó cũng có thể được thay đổi trong tương lai, bằng cách sử dụng Chỉnh sửa – Cài đặt – Chỉnh sửa tệp

2. Kết luận:

Bây giờ bạn đã biết cách nhanh chóng tải lên và tải xuống tệp từ máy chủ VPS, và thậm chí chỉnh sửa tệp văn bản, nếu cần. Bảo mật kết nối SSH của bạn cũng cho phép bạn thiết lập kết nối SFTP an toàn, vì vậy hãy luôn cân nhắc việc thực hiện nó.

Leave a Reply