Tập lệnh hiệu suất máy chủ kiểm tra bằng một cú nhấp chuột

Sau một số phiên bản của quá trình phát triển, tập lệnh kiểm tra chính, bench.sh, đã được áp dụng gần như độc quyền cho các bản phân phối Linux khác nhau (hạ nguồn) và kiểm tra IO. Và kết quả kiểm tra theo cách hiển thị đẹp hơn.

1. Tóm tắt các tính năng của bench.sh

Lệnh 1:

wget -qO- bench.sh | bash

hoặc

curl -Lso- bench.sh | bash

Lệnh 2:

wget -qO- 86.re/bench.sh | bash

hoặc

curl -so- 86.re/bench.sh | bash

Lưu ý: Bench.sh vừa là tên tập lệnh vừa là tên miền cùng một lúc.

OK vậy là đã xong – chúc các bạn thành công

Cách cài đặt bảng ISPCONFIG trên VPS

Leave a Reply