Xử lý VPS Forex chậm

Windows Forex VPS giống như máy tính của chúng tôi ở nhà sử dụng cửa sổ. Đôi khi gặp một số vấn đề khiến Treo, Chậm / Treo mà chúng tôi đề cập ở đây là chậm do chính vps / hiệu suất của chính vps chứ không phải do truy cập VPS chậm do Internet chậm bạn nhé.

1. Xảy ra quá tải

Forex VPS về cơ bản sẽ tối ưu hơn nếu chúng ta chỉ sử dụng nó cho Forex. trong số các gói rẻ nhất do jayahost cung cấp là 49 nghìn IDR, -/tháng có thông số kỹ thuật là 768mb Ram, tất nhiên nó thực sự khá đủ để xử lý 2 đến 3 nhà giao dịch meta cùng một lúc.

2. Giải pháp

Hãy thử kiểm tra xem có chương trình nào khác mà bạn không cần nữa vẫn đang hoạt động hay không, hãy đóng chương trình đó để cung cấp thêm RAM. có thể có một trình duyệt mà chúng tôi đã sử dụng để tải xuống MT4 trước đây mà chúng tôi chưa đóng. xem xét trình duyệt yêu cầu RAM rất cao. nếu bạn đã làm tất cả những điều này mà nó vẫn chậm thì có thể vps của bạn bị lỗi / Lỗi

3. Sự cố / Xảy ra lỗi

Việc máy bị treo có nhiều nguyên nhân, có thể do chương trình chúng ta cài đặt hoặc cũng có thể do cài đặt chương trình bị lỗi, hóa ra chương trình đó có chứa virus. cũng có thể

4. Giải pháp

Nếu sự cố xảy ra, hãy thử khởi động lại VPS của bạn. nếu lỗi vẫn xảy ra. Cách cuối cùng là bạn hãy xin lại VPS của bạn để vps của bạn hoạt động trở lại như ban đầu

> >> VPS Ninja school là gì? Cách cài đặt và treo VPS Ninja school

Leave a Reply