5 lệnh Linux để kiểm tra dung lượng ổ đĩa trống

Với ai sử dụng VPS thì có lẽ việc sử dụng câu lệnh hoặc thông qua các Panel để kiểm tra dung lượng ổ trống chắc đã không còn vấn đề gì xa lạ nữa. Tuy nhiên không phải ai cũng rõ các lệnh này nhất là những người mới – OK và bài viết này mình sẽ tổng hợp lại 5 lệnh Linux để kiểm tra dung lượng ổ đĩa trống nhé.

1. 5 lệnh Linux để kiểm tra dung lượng ổ đĩa trống

Lệnh 1: Lệnh df Linux

Lệnh này dflà viết tắt của “disk-free,” và hiển thị dung lượng ổ đĩa còn trống và đã sử dụng trên hệ thống Linux.

  • df -hhiển thị dung lượng ổ đĩa ở định dạng mà con người có thể đọc được
  • df -ahiển thị mức sử dụng đĩa hoàn chỉnh của hệ thống file.

  • df -Thiển thị mức sử dụng đĩa cùng với loại hệ thống tệp của từng khối (ví dụ: xfs, ext2, ext3, btrfs, v.v.)
  • df -ihiển thị các nút đã sử dụng và miễn phí

Bạn có thể lấy thông tin này trong chế độ xem đồ họa bằng cách sử dụng Đĩa (gnome-disk-utility) trong màn hình nền Gnome.

Lệnh 2:  Lệnh Linux:
  • duhiển thị mức sử dụng đĩa của các tệp, thư mục, v.v. ở kích thước kilobyte mặc định
  • du -hhiển thị mức sử dụng đĩa ở định dạng mà con người có thể đọc được cho tất cả các thư mục và thư mục con
  • du -ahiển thị mức sử dụng đĩa cho tất cả các tệp
  • du -scung cấp tổng dung lượng đĩa được sử dụng bởi một tệp hoặc thư mục cụ thể

Lệnh 3: Lệnh ls -al của Linux
  • ls -al liệt kê toàn bộ nội dung, cùng với kích thước của chúng của một thư mục cụ thể:

Lệnh 4: Lệnh fdisk -l của Linux
  • fdisk -lhiển thị kích thước đĩa cùng với thông tin phân vùng đĩa

Leave a Reply