Cách cài đặt phiên bản PHP trong EasyApache 4

 

1. Cách cài đặt phiên bản PHP trong EasyApache 4

Đảm bảo cPanel được cập nhật

Trước khi tiếp tục cài đặt các phiên bản PHP:

  1. Đảm bảo cPanel được cập nhật. Bạn có thể cập nhật cPanel qua SSH hoặc đăng nhập vào WHM bằng root để kiểm tra thông báo cập nhật ở góc trên bên phải.
  2. Đảm bảo EasyApache4 được cài đặt bằng cách tìm kiếm nó ở phía bên trái của WHM.
  3. Tạo snapshot trong Bảng quản lý tài khoản (AMP) của bạn.

2. Cài đặt phiên bản PHP với EasyApache4

  1. Đăng nhập vào WHM với quyền root.
  2. Tìm kiếm và chọn EasyApache4 .
  3. Ở trên cùng, chọn Tùy chỉnh để chỉnh sửa cấu hình máy chủ hiện tại của bạn.
  4. Ở bên trái, chọn Phiên bản PHP.

Chọn thanh trượt cho (các) phiên bản PHP mới mà bạn muốn cài đặt

Chọn Tiếp theo để thực hiện thêm các thay đổi trong EA4

Sau đó Chọn Xong là hoàn thành

2. Kết luận:

Trên đây là các Cách cài đặt phiên bản PHP trong EasyApache 4 – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply