Cách cài đặt Email tên miền riêng trên IOS (IPhone & IPad)

Lưu ý: đây là tài liệu tham khảo các bạn có thể xem để làm tương tự, các thông số điền có thể thay đổi theo thông tin của bên nhà cung cấp đưa cho bạn.

Giao diện IOS Iphone tiếng Anh (English US):

Bước 1: Vào mục Home > Settings > Mail, Contacts, Calendars > Add Account > Other > Add Mail Account
Bước 2: ở trang Add Mail Account điền địa chỉ email,mật khẩu và chú thích rồi nhấn Next.

Bước 3: Chọn IMAP và điền đầy đủ thông tin hòm mail.
– Incoming Mail Server : điền HostName là địa chỉ server IMAP. Ví dụ tôi điền: imap.vnim.vn.
– Outgoing Mail Server : điền HostName là địa chỉ server SMTP. Ví dụ tôi điền: smtp.vnim.vn.
– User Name và Password : điền email và mật khẩu của địa chỉ email.

OK như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn – Cách cài đặt email server trên IOS

Leave a Reply