Cách cài đặt PIP trên CentOS 7

1. PIP là gì?

PIP là một hệ thống quản lý gói được sử dụng để cài đặt và quản lý các gói phần mềm được viết bằng Python. PIP có thể được cài đặt bằng cách sử dụng YUM hoặc bằng Curl & Python.

 2. Cài đặt PIP trên CentOS 7

Để cài đặt PIP, hãy làm theo các bước sau:

 1. Để bắt đầu, trước tiên bạn cần đăng nhập và kết nối với máy chủ của mình qua SSH.
 2. Tiếp theo, đăng nhập vào máy chủ CentOS 7 của bạn với người dùng root bằng ứng dụng SSH yêu thích của bạn.
 3. Sau khi đăng nhập, hãy thêm / cài đặt kho EPEL bằng lệnh:

  rpm -iUvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-12.noarch.rpm

  Cửa sổ đầu cuối đánh dấu lệnh "rpm -iUvh"

 4. Ở bước tiếp theo, hãy cập nhật các gói để đảm bảo tất cả phần mềm repos được thêm gần đây đều được kéo và cài đặt, cũng như cập nhật bất kỳ phần mềm lỗi thời nào khác. Sử dụng lệnh:

  yum –y update

  Cửa sổ đầu cuối đánh dấu lệnh "yum -y update"

 5. Bước cuối cùng là cài đặt python-PIP và bất kỳ gói bắt buộc nào khác bằng cách sử dụng lệnh:

  yum -y install python-pip

  Cửa sổ đầu cuối đánh dấu lệnh "yum -y install python-pip"
  Cửa sổ đầu cuối xác minh pip cài đặt centos đã hoàn thành

 6. Bây giờ, hãy xác minh cài đặt đã hoàn tất thành công bằng lệnh:

  pip –V

  Cửa sổ đầu cuối hiển thị kết quả của lệnh "pip -V" xác nhận PIP đã được cài đặt

 7. Nếu mọi việc suôn sẻ và bạn thấy kết quả ở trên, thì bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng PIP.

>>> Xem thêm: dịch vụ VPS: https://inet.vn/vps

Leave a Reply