Cách cấu hình quy tắc tường lửa trong Plesk 12 (Windows)

  1. Đăng nhập vào Plesk với người dùng quản trị

 

Trên thanh menu bên trái, chọn Tool & Setting trong phần Quản lý máy chủ server management

 

Trên trang tiếp theo, nhấp vào  tùy chọn Firewall trong phần Securtity

 

Trên trang Firewall, hãy đảm bảo rằng Tường lửa đang BẬT như trong hình sau đó click vào Firewall Rules

 

Trên trang Quy tắc tường lửa, hãy nhấp vào Add Firewall Rules
 
Đối với tùy Các bạn tích chọn như hình của mình bên dưới và bấm chọn Tùy chọn Allow

 

Chỉ định phạm vi cổng được liên kết với dịch vụ hoặc chương trình.

 

Trong hộp Remote để giá trị mặc định là All hoặc nếu bạn muốn hạn chế quyền truy cập từ một IP nảo đó thì có thể chỉ đijj định IP trong Thêm địa chỉ IP và sau đó nhấp vào nút Thêm.

 

Khi bạn đã hoàn tất việc điền tất cả các giá trị theo yêu cầu của mình, hãy nhấp vào  nút OK và bạn có thể thấy quy tắc tường lửa mới mà bạn vừa thêm.
 >>> Xem thêm dịch vụ về VPS: https://inet.vn/vps

Leave a Reply