Cách tạo người dùng Web trong Plesk 12 (Windows)

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk
  2. Sau khi đăng nhập, trên cùng một trang, nhấp vào tùy chọn web users .
  3. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào nút Thêm người dùng web mới .
  4.  Trên màn hình tiếp theo, cung cấp tên người dùng của người dùng web mà bạn muốn tạo và đánh dấu vào các hộp cho các tùy chọn có sẵn theo yêu cầu của bạn đối với người dùng web đó.
  5.  Nhấp vào Ok. Bạn đã hoàn tất việc thêm một Web user mới!

>>> Xem thêm: Cách cấu hình quy tắc tường lửa trong Plesk 12 (Windows)

Leave a Reply