Cách chạy Speedtest trong VPS

1. Speedtest là gì?

Speedtest được biết đến là một phần mềm kiểm tra tốc độ mạng, để xem rằng bạn đang sử dụng mạng có tốc độ là bao nhiêu có đúng với nhà cung cấp mạng đã đưa đến cho bạn như trong gói cước hay không. Trong đó thể hiện rõ về tốc độ tải lên, tốc độ tải về và ping cùng với một vài thông số liên quan khác.

2. Cách chạy Speedtest trong VPS

Đầu tiền hãy đi đến terminal console vps của bạn:

wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest-cli
./speedtest-cli

Hình ảnh được hiển thị như sau.

Bạn thậm chí có thể chỉ định vị trí speedtest mà bạn mong muốn. Chẳng hạn, có lẽ bạn muốn kiểm tra tốc độ kết nối giữa Dallas và Los Angeles. Truy cập trang web này http://www.speedtest.net/speedtest-servers-static.php và nhấn Ctrl + F để tìm kiếm vị trí “Dallas”.

Lưu ý: Nếu trình duyệt của bạn hiển thị trống ở đây, hãy thử sử dụng Firefox và như vậy hỗ trợ xem tệp php. Hãy nhớ số id ở đây vì nó sẽ được sử dụng sau này. Ở đây tôi lấy số 10596 cho vị trí Dallas.

Sau đó, hãy đến thiết bị đầu cuối trong vps

./speedtest-cli –server 10596

Leave a Reply