Tinh chỉnh hiệu suất và tài nguyên trên Windows Server 2016

1. Kiểm tra hiệu suất trên Windows Server 2016

Bạn có thể kiểm tra đơn giản RAM / CPU / HDD bằng cách bật task manager.

Chọn Tab Perfomance và ở dưới cùng của tab Perfomance của task manager, nhấn vào Open Resource Monitor.

Ok vậy là bạn có thể xem chương trình nào tài nguyên gì và đâu là thủ phạm.

2. Kiểm tra WIndows thông qua Mumin.

Có hai cách cài đặt nút munin trên windows – các bạn có thể truy cập https://github.com/munin-monitoring/munin-node-win32 và cài đặt.

Bạn cần thêm ip máy chủ Windows của bạn vào.

/etc/munin/munin.conf

khởi động lại apache

systemctl restart apache2

Bây giờ bạn cần đợi từ 5 đến 15 phút, cho đến khi máy chủ munin của bạn kết nối tới windows và bạn có thể theo dõi trên máy chủ munin của mình!

2. Phần mềm chống Virus cho hệ thống VPS WinDows Server của bạn

ClamAV là sản phẩm chống vi-rút và chống phần mềm độc hại mã nguồn mở nổi tiếng nhất. Nó là đa nền tảng, có rất nhiều tính năng, như bảo vệ phần mềm độc hại và hỗ trợ hầu hết các loại tệp

Immunet dựa trên ClamAV (công cụ chống vi-rút mã nguồn mở miễn phí) + công cụ riêng và hoàn toàn tương thích với Windows Server. Nó cũng sử dụng cơ chế dựa trên đám mây để phát hiện và lưu trữ các tệp chữ ký của vi-rút, do đó không yêu cầu cập nhật.

Cả hai đều miễn phí và dễ sử dụng. Họ không phải là người chơi mới trên thị trường và cũng có thể được tin tưởng.

3. Phần kết luận:

Bây giờ bạn đã biết cách giám sát tài nguyên VPS Windows của mình thông qua RDP, cách sử dụng Resource Monitor và cách theo dõi việc sử dụng tài nguyên của máy chủ VPS Windows của bạn bằng cách sử dụng công cụ giám sát tập trung. Bạn có thể thêm máy Windows một cách an toàn để theo dõi chúng dễ dàng.

Leave a Reply