Cách fix lỗi WordPress connection timeout?

Một trong những lỗi phổ biến của WordPress là ‘hết thời gian kết nối’ do máy chủ chia sẻ quá tải. Các nguyên nhân chính là các plugin nặng, các vấn đề về chức năng chủ đề và giới hạn bộ nhớ PHP đã cạn kiệt.

1. Cách khắc phục

Lỗi này có thể được sửa rất dễ dàng theo nhiều cách khác nhau:

– Khả năng đầu tiên là tăng giới hạn bộ nhớ PHP trong wp-config.php. Nếu bạn đang sử dụng share hosting, bạn có thể phải yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của mình tăng giới hạn bộ nhớ. Điều này cho phép bạn chạy các plugin nặng thành công – hoặc làm theo hướng dẫn bài viết này: Tăng bộ nhớ được phân bổ trong wordpress

– Cách thứ hai là tăng thời gian thực hiện tối đa trong tệp php.ini của bạn. Tuy nhiên đây không phải là tệp cốt lõi của WordPress, vì vậy nếu bạn không chắc chắn cách chỉnh sửa nó – hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ

– Một cách khác là trước tiên hãy hủy kích hoạt tất cả các plugin và kích hoạt lại từng cái một để xem plugin nào gây ra sự cố và sau đó bỏ plugin gây xung đột.Phương pháp cuối cùng mà bạn có thể điều chỉnh để giải quyết vấn đề là chuyển sang một chủ đề mặc định của WordPress để xác định xem có bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi chủ đề đó không.

* Cuối cùng: Nếu mọi thứ vẫn ngoài tầm kiểm soát của bạn hãy thử sử dụng dịch vụ máy chủ ảo(VPS) để tránh tình trạng WordPress connection timeout?

Leave a Reply