Làm cách nào để thêm IP bổ sung vào hệ điều hành Ubuntu?

Nếu bạn muốn thêm một IP bổ sung trên một NIC trong Ubuntu Linux VPS , bạn có hai tùy chọn đó là: Sử dụng IP tạm thời hoặc sử dụng IP vĩnh viễn.

1. Sử dụng IP tạm thời:

– Vào Ubuntu terminal
– Nhập lệnh này để thêm IP tạm thời:

ifconfig [nic]:0 [IP-Address] netmask [mask] up

Lưu ý: IP này hợp lệ cho đến khi bạn khởi động lại hệ thống.

2. Thêm IP bổ sung vĩnh viễn (IP này sẽ không bị xóa nếu bạn khởi động lại hệ thống)

  • Mở Ubuntu terminal
  • Mở tệp ‘/ etc / network / interface ‘ bằng một trình chỉnh sửa
    nano /etc/network/interfaces

Nhập các mã này vào cuối tệp:

auto [NIC]:[n]

iface [NIC]:[n]

inet staticaddress [ip add]

gateway [gate way]

netmask [net mask]

4. Ví dụ:

auto eth0:1

iface eth0:1

inet staticaddress 192.168.0.1

gateway 192.168.0.254

netmask 255.255.255.0

Để thêm nhiều IP chỉ cần làm theo các bước trên. Chỉ cần thay đổi eth0: 1 thành eth0: 2 , v.v.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Leave a Reply